top of page

 ♡ ♡ ♡

שאלות לפני הזמנה? צרו קשר ב- Whatsapp

אם הציור שלך זקוק לשינוי, הוספת אימג' נוסף או דמות נוספת ואין ביכולתך לבצע את השינוי בעצמך, אין בעיה. אני יכולה לשנות את הציור בהתאם לבקשתך עם הנחיות מפורטות וברורות על מנת להגיע קרוב ככל האפשר לעיצוב הרצוי.  

 

אחרי קבלת ההנחיות ממך אני מעבירה לאישורך שתי סקיצות מהן יש לבחור את הסקיצה הרצויה וניתן לבצע תיקון נוסף בסקיצה הנבחרת פעם אחת

יש לציין כי תיקון נוסף אינו כלול במחיר והוא כרוך בעלות נוספת של תוספת עיצוב אישי. 

תוספת עיצוב אישי

170.00 ₪מחיר